13.

- Fangschüsse bei Nachsuchen; Mündungsenergie mindestens 200 Joule;
- Fangschüsse bei der Fallenjagd; Mündungsenergie mindestens 100 Joule
- bei der Baujagd; Mündungsenergie mindestens 200 Joule